Messi came to watch his children’s match today, and by the way worked as a part-time photo model and gave away autographs while he was “unemployed”

Messi came to watch his children’s game today, and while he was “unemployed,” he worked as a part-time photo model and signed autographs.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang chơi bóng bầu dục, đang chơi golf và cỏ

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục, mọi người đang chơi bóng đá và văn bảnCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang chơi bóng đá và mọi người đang chơi bóng bầu dụcCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang chơi bóng đá, mọi người đang chơi bóng bầu dục và văn bảnCó thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang chơi bóng đá và văn bảnKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục và mọi người đang chơi bóng đáCó thể là hình ảnh về 1 người, đang chơi bóng bầu dục, đang chơi bóng đá và văn bản cho biết 'AFA 10'Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang chơi bóng đá, mọi người đang chơi bóng bầu dục và văn bản

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *